MT Slam och Spol

Dräneringsarbete Landskrona

Välkommen till MT Slam och Spol! Vi är ett av Landskronas mest anlitade och erfarna företag inom dräneringsarbeten. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade projekt.

Kompetenta spolarbetare i Landskrona

Hur går dräneringsprocessen till?

Vi börjar med en väl utformad fuktutredning och funktionskontroll av läge och flöde. Efter utredningen påbörjas schaktningsarbetet, då utför vi även en isolering av grunden. Följt av en rörläggning som görs med fiberduk, spolrör samt makadam, som görs för att försvara dräneringen på bästa sätt och se till så att den inte blir igensatt på nytt. Slutligen fylls grunden upp mot platonmattan eller isoleringen och våra medarbetare ser givetvis till att genomföra en grundlig städning och återställa arbetsplatsen.

Person står på en avloppsbrunn

Kontakta oss
om det blir för rörigt!

Frågetecken på kort

Frågor & Svar

Vanliga frågor kring slamsugning, avloppsspolning och dräneringsarbeten:

Täcker ROT-avdraget era tjänster?

Söker du ROT-avdrag som privatperson har du rätt till skattelättnader upp till 30% av arbetskostnaden. Det går att spara upp till 50 000 SEK per person och år med hjälp av ROT-avdraget. Är ni två som äger bostaden har ni rätt till att nyttja upp till 100 000 SEK per år. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om villkoren för att få avdraget. I princip är det enda kravet att du har en beräknad inkomst och inte använde hela avdraget tidigare i år.

Hur regelbundet bör avloppet spolas?

Vi rekommenderar att du utför en avloppsspolning med högtryck var fjärde till femte år för att motverka fett, smuts och avlagringar fastna i rören för att undvika akuta stopp i framtiden. Detta förlänger även livslängden på rören och håller kostnaden nere långsiktigt.