MT Slam och Spol

Avloppsspolning Landskrona

Välkommen till MT Slam och Spol! Vi är ett av Landskronas mest anlitade och erfarna företag inom avloppspolning. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade projekt.

Kompetenta spolarbetare i Landskrona

Förhindra akuta stopp och stora kostnader.

Många fastighetsägare utför spolning regelbundet för att förebygga framtida akuta stopp i byggnadens avloppssystem. Genom att regelbundet boka en avloppsspolning vart fjärde eller femte år, undviker du allvarligare skador i stammar och ledningar i framtiden. Genom att undvika akuta stopp slipper drabbade i fastigheten översvämning och stora kostnader.

Vattenfylld handfat

Kontakta oss
om det blir för rörigt!

Frågetecken på kort

Frågor & Svar

Vanliga frågor kring slamsugning, avloppsspolning och dräneringsarbeten:

Täcker ROT-avdraget era tjänster?

Söker du ROT-avdrag som privatperson har du rätt till skattelättnader upp till 30% av arbetskostnaden. Det går att spara upp till 50 000 SEK per person och år med hjälp av ROT-avdraget. Är ni två som äger bostaden har ni rätt till att nyttja upp till 100 000 SEK per år. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om villkoren för att få avdraget. I princip är det enda kravet att du har en beräknad inkomst och inte använde hela avdraget tidigare i år.

Hur regelbundet bör avloppet spolas?

Vi rekommenderar att du utför en avloppsspolning med högtryck var fjärde till femte år för att motverka fett, smuts och avlagringar fastna i rören för att undvika akuta stopp i framtiden. Detta förlänger även livslängden på rören och håller kostnaden nere långsiktigt.