Tjänster

Slamsugning

Välkommen till MT Slam och Spol! Vi är ett av Landskronas mest anlitade och erfarna företag inom slamsugning. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade projekt.

Läs mer om Slamsugning
Avloppsrör under uppfart

Avloppsspolning

Välkommen till MT Slam och Spol! Vi är ett av Landskronas mest anlitade och erfarna företag inom avloppspolning. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade projekt.

Läs mer om Avloppsspolning
Dräneringsrör utgrävt bredvid hus

Dräneringsarbete

Välkommen till MT Slam och Spol! Vi är ett av Landskronas mest anlitade och erfarna företag inom dräneringsarbeten. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade projekt.

Läs mer om Dräneringsarbete